Wil jij echt tot leven komen?


Als kind wilde ik al echt leven. En dat lijkt supersimpel als ik me helemaal levendig voel, maar mijlen ver weg als ik niet levendig ben. Ik kan het niet bedenken of van anderen leren. Ik kan alleen zelf ontdekken hoe ik tot leven kom in de omstandigheden zoals ze zijn.

In mijn ontdekkingsproces ben ik veel gaan zien, bijvoorbeeld dat spanning mij levendigheid ontneemt en dat het mij helpt om mezelf zo open mogelijk waar te nemen. Dit blijkt niet alleen mezelf maar ook anderen houvast te geven in het proces van zelfontdekking. Dat is wat ik bied in mijn activiteiten en op deze website. Een kraamkamer om samen op ontdekkingsreis te zijn, in het leven dat we leven, naar het leven dat we ten diepste verlangen.


E-learning
Waar we werkelijk blij van worden


In 2016 heb ik een white paper geschreven over ‘Een nieuwe kijk op onze psyche vanuit een natuurkundige beschouwing van een mens in spanning’. Nadat ik de white paper aan een twintigtal personen had laten lezen leek een bijzonder fenomeen zich voor te doen. Namelijk; hoe meer een lezer had begrepen van de natuurkundige beschouwing hoe meer zijn of haar eigen kijk op actuele vraagstukken die gepaard gingen met spanning was veranderd en hoe meer ontspanning erin was gekomen. Dit heb ik verder onderzocht met deelnemers in een aantal experimentele bijeenkomsten en wat schetst mijn verbazing; het genoemde fenomeen werd bevestigd.

Het idee ontstond om een toegankelijke versie van de white paper te maken in de vorm van e-learning en daar is een hele nieuwe website uit ontstaan met de naam Centrum voor onoplosbare problemen.

Ontdek meer op www.cvop.nl

Ik ben
Frans de Vlieger


Heb je vragen of wil je met mij kennismaken? Je kunt me bellen op 06 4570 4864 of emailen frans@dvdu.nl

Ontdek Meer
Wat mij ten diepste beweegt om mijn werk te doen is dat we misschien ooit in de toekomst ontspannen met elkaar kunnen leven en werken op deze aardbol. Ik heb nog nooit iemand vanuit ontspanning een oorlog zien beginnen.

Odyssee
Waarnemen en doorzien


Al vroeg in mijn leven ben ik gaan mediteren en langzamerhand is dat overgegaan in het waarnemen van mijn binnen- en buitenwereld. Ik noemde het ook wel mediteren met open ogen, waarmee ik ging zien dat wat ik voelde of dacht vaak niet klopte met de werkelijkheid en daardoor spanning veroorzaakte. Waarnemen van mijn psychische belevingswereld vanuit het diepe besef dat het niet de werkelijkheid is brengt mij ontspanning en werd mijn grondslag om te leven en werken vanuit innerlijke rust.

Ontdek MeerIn spanning zijn we in strijd met onszelf en de wereld. In ontspanning zijn we in liefde en verbondenheid. We hebben zelf in de hand of we in spanning of ontspanning leven. Dit is onvoorstelbaar en onbegrijpelijk als we het niet eerst bij onszelf hebben waargenomen. Jezelf waarnemen om ontspanning te vinden is geen lineair proces maar een zelfontdekking die je aan kan gaan.

In Essentie
Waar we weinig vat op hebben


Sinds 2002 komen mensen bij mij met symptomen en vraagstukken waar we weinig vat op lijken te hebben, zoals burn-out, autisme, drukte in het hoofd, krampen, verminderd welbevinden, loopbaanontwikkeling, persoonlijke of zakelijke (onbereikbare) doelen en “Hoe om te gaan met …”. Het viel mij na een aantal jaren op dat al deze symptomen en vraagstukken gerelateerd bleken aan spanning en niet op te lossen zijn door er iets aan te doen. De opening blijkt in de essentie te vinden van wat er werkelijk aan de hand is.

Ontdek MeerAls je op zelfontdekking bent of wil gaan ga ik graag met je mee. Dat is mijn intentie dat ik uitdruk met de ‘Kraamkamer voor intentionele ontwikkeling’.


Met warme en liefdevolle groet,
Frans de Vlieger